dimecres, 17 de gener de 2018

Treballar amb llibretes interactives només a una unitat didàctica


No sempre és possible utilitzar les llibretes interactives al llarg de tot el curs escolar per diverses raons, com ara la  tipologia de l'alumnat o els requeriments de l'assignatura.   Per exemple, a un grup concret de primer d'ESO  a l'assignatura de Biologia i Geologia la professora   va optar per treballar cada unitat didàctica com un tot, on els alumnes crearen una llibreta independent per a cada unitat o tema. D'aquesta forma els alumnes  tenen un objectiu a curt termini que poden complir.

 Si triem treballar d'aquesta forma,  hem de tenir molt clar des del començament de la unitat que s'ha de fer a cada fulla de la llibreta per cobrir tots els objectius. Una vegada es sap com s'ha de treballar la tasca a les classes es facilita molt, al tenir totes les activitats ben definides i saber en tot moment que s'ha de fer i a on.

A la primera sessió de la unitat els alumnes creen la seua llibreta  a partir de les directrius del professor.  Sel's ha d'informar de:

  • El nombre de pàgines i que han de numerar.-se.
  • Components de la portada (1): Assignatura, unitat, nom...
  • La pàgina de darrere de la portada (2) es deixa en blanc, per a  construir segons s'avança l'index de la unitat.
Una vegada creada la llibreta a cada sessió de classe es va  omplint i donant forma, el professor sempre indica on es situa cada activitat  però deixant  un marge a la creativitat dels alumnes.

Per últim, és molt útil fer una rúbrica d'autocorrecció de la llibreta, com per exemple: 
Una vegada començada la llibreta, després de 4 o 5 sessions es dedica una classe a l'autocorreció en xicotet grup. Es a dir, els estudiants formen grups de 4-5 i avaluen les llibretes de cadascun. D'aquesta forma es poden ajudar entre ells a millorar.

A continuació us deixem un vídeo  de la unitat 2  fet per Marta Reos de primer ESO C:


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada